+40 744 479 212 scoala@pegasusteam.ro

CATEGORIA BE

Ansamblu de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depășește 4250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă sau o semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 3500 kg (masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu nu depășește 7000kg).

 

CURSUL DE PREGĂTIRE

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria BE durează aproximativ 3-4 săptămâni, timp în care se efectuează pregătirea teoretică necesară şi 10 de ore de pregătire practică (conducere auto).

Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

– Pregătirea practica începe doar după absolvirea unui chestionar la sediul scolii (cursantul trebuie sa rezolve corect minim 9 întrebări din 11).

 

 OBLIGAȚIILE CURSANTULUI
– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate, caietul cursantului si permisul de conducere pentru categoria B;
– să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.
Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru pregătirea practică este ales de comun acord.

 

TAXE

CATEGORIA BE – 1100 lei

Tariful de şcolarizare poate fi achitat integral sau în doua rate, prima rată fiind de 500 RON. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea a 1/2 din numărul orelor de pregatire practică, în caz contrar se vor aplica penalităţi de 0,1% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere.

Tariful de școlarizare nu include taxa de închiriere a autoturismului si a remorcii la examen care se achita separat, costul fiind de 100 RON pentru elevii scolii noastre si 200 RON pentru elevii care vin de la alte scoli.

Scoala oferă ore suplimentare, costul unei ore fiind de 80 ron pentru elevii scolii noastre si 100 lei pentru elevii altor scoli, iar pentru cei care dețin permis și doresc ore pentru perfecționare, costul este de 100 lei/ora.

Se poate plăti cu cardul sau numerar la casieria şcolii sau prin transfer bancar.

 

ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Condiţii pentru înscriere:

– Vârsta minima: 18 ani;

– Solicitantul sa fie posesor de permis categoria B;

– Apt din punct de vedere medical – aviz obţinut numai de la unitatea medicala agreata de către ministerul transporturilor:

 • Policlinica Oprisani – Calea Victoriei nr. 7 C, PROGRAMARE: 0755.123.923 / 0729.030.893 / 0364.117.070
 • Multimedica : Andrei Muresanu nr 15-16  în cadrul Ambulatorului Policlinic Turda (lângă Spitalul Municipal Turda), et.1, cam.18-20;
  Tel: 0264.311.894 / 0364.806.702 / 0771.633.890
 • *OBLIGATORIU SA AI LA TINE O COPIE A CARTII DE IDENTITATE (SI A PERMISULUI DE CONDUCERE, DACA ESTE CAZUL) SI ADEVERINTA (CLINIC SANATOS) DE LA MEDICUL DE FAMILIE!!

– Apt din punct de vedere psihologic – la cabinet psihologic agreat de catre ministerul transporturilor:

 • Bodocan Adelina Felicia TURDA, Str. Republicii nr. 21 PROGRAMARE: 0741.097.249
 • Cabinet individual de psihologie Lazar Valentina Stanca: 0740.188.862; (indisponibil din motive medicale)

Str. Aviatorilor, nr. 5 , Bl. A10, Sc. A, Ap. 4 (parter).

– Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.

 

La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea actului de identitate și a permisului de conducere pentru categoria B.

Înscrierea la cursuri se face la sediul Școlii Pegasus Team după următorul program:

Luni, marți și miercuri 8:30-19:00
Joi și vineri 8:30-16:30
Sambătă și Duminică : închis

 

CONTINUȚUL DOSARULUI DE EXAMEN
Dosarul de examen trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. Cerere de examinare;
  2. Fisa de școlarizare (valabilă un an de zile de la data finalizării pregătirii practice);
  3. Certificatul de cazier judiciar cu valabilitate de 6 luni de la data emiterii;
  4. Documentul de identitate – original și copie;
  5. Chitanța de plată a permisului de conducere în valoare de 89 lei care se poate achita la POSTA, CEC sau online pe pagina www.drpciv.ro;.
  6. Copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicita obținerea unei noi categorii (subcategorii).
  ———-
  7. Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate – declarație notarială autentificata din care să rezulte că nu mai poseda un alt permis de conducere, nu i-a fost anulat sau suspendat, precum și documente din care să rezulte reședința în România.
  8.  Documente care să facă dovada domiciliului sau reședinței în România, în cazul străinilor, ori a rezidentei normale sau a faptului că se află la studii în România pentru o perioada de cel puțin 6 luni, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European;
  9.  Declarație notarială din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat – numai pentru străinii si cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, precum și pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate care nu prezintă documentele prevăzute la lit. f1) sau f2), după caz;
  10.  Documente care sa facă dovada că se află în una dintre situațiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din ordonanța de urgență 195/2002 – numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (6) din acelasi act normativ.

EXAMENUL AUTO – cat BE

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică (traseul).

Cursantul este programat la examenul teoretic de către școala de șoferi Pegasus Team (doar după finalizarea pregătirii teoretice si practice si daca a promovat examenul din cadrul școlii).

 

Cursantii care au domiciliul ori reședința (flotant) în municipiul Turda sau județul Cluj, se vor prezenta, la data și ora indicată, pentru susținerea probei teoretice la ghișeul SPCRPCIV Cluj, str. Traian Vuia nr. 157, cartier Someșeni, Cluj-Napoca, având asupra lor dosarul de examinare eliberat de școala de conducători auto și cartea de identitate.

Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 11 de întrebări. Timpul alocat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 15 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9 întrebări rezolvate corect.

Pentru proba practică (traseul) cursantul se programează la ghișeul de pe str. Traian Vuia nr. 157, cartier Someșeni, Cluj-Napoca pentru TURDA.
(în aceeași zi în care a promovat proba teoretică, are loc si programarea);

Proba practică constă în conducerea în traseu a ansamblului format din autoturism si remorcă.