+40 744 479 212 scoala@pegasusteam.ro

CATEGORIA B

1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeste 3.500 Kg şi al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8;

2. ansamblul care sa nu depăşeasca 3.500 kg si sa fie format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

CURSUL DE PREGATIRE

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 6 săptamâni, timp în care se efectuează pregătirea teoretică necesară şi 30 de ore de pregătire practică (conducere auto) Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

– Pregatirea practica incepe doar dupa absolvirea unui chestionar la sediul scolii (cursantul trebuie sa rezolve corect minim 22 intrebari).

 OBLIGATIILE CURSANTULUI
– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
– să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.
Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru pregatirea practică este ales de comun acord.

TAXE

Taxe de şcolarizare(inclusiv combustibilul) :

– 1700 lei pentru intervalul orar 8-18 de L-V.

– 1800 lei (B jeep) pentru intervalul orar 8-18 de L-V.

Suma poate fi platită integral sau în trei rate, prima rată fiind de 500 RON. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea a 2/3 din numărul orelor de pregatire practică, în caz contrar se vor aplica penalităţi de 0,1% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de intârziere.

Scoala ofera si ore suplimentare costul unei ore fiind de 60 ron pentru elevi scoli noastre si 70 lei pentru elevi altor scoli , iar pentru cei care detin permis si doresc ore pentru perfectionare costa 60 lei/ora.

Se poate plăti în numerar la casieria şcolii sau prin transfer bancar.

ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Condiţii pentru înscriere:

– Vârsta minima: 18 ani fără trei luni ;

– Apt din punct de vedere medical – aviz obţinut numai de la unitatea medicala agreata de catre ministerul transporturilor ;

Policlinica Oprisani – Calea Victoriei nr. 7 C, Mobil : +40 745 161 202

Multimedica : Andrei Muresanu nr 15-16  în cadrul Ambulatorului Policlinic Turda ( lângă Spitalul Municipal Turda) et 1 Cam 18-20
tel 0264 311894 ; 0364 806702 ; 0771 633 890

– Apt din punct de vedere psihologic – la cabinetul psihologic agreat de catre ministerul transporturilor :

Cabinet individual de psihologie Lazar Valentina Stanca: +40 740 188 862

Str. Aviatorilor, nr. 5 , Bl. A10, Sc. A, Ap. 4 ( parter )

– Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.

Înscrierea la cursuri se face la sediul Scolii Pegasus Team după următorul program:

Luni marti si miercuri 8:30-19:00
Joi si vineri 8:30-16:30
Sambata si Duminica : Inchis

La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea actului de identitate.

Persoanele care nu au implinit 18 ani trebuie sa se prezinte la sediul scolii de soferi Pegasus Team cu unul dintre parinti sau tutorele legal.

CONTINUTUL DOSARULUI DE EXAMEN
Dosarul de examen trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

1. Cerere de examinare;
2. Fisa de scolarizare (valabila un an de zile de la data finalizarii pregatirii practice);
3. Certificatul de cazier judiciar cu valabilitate de 6 luni de la data emiterii;
4. Documentul de identitate – original si copie;
5. Chitanta de plata a permisului de conducere in valoare de 89 lei care se poate achita la POSTA, CEC sau TREZORERIE.
6. Copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii).
———-
7. Acordul scris al parintilor, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea carora se afla candidatii cu vârsta cuprinsa între 16 si 18 ani care solicita obtinerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 si/sau B1;
8. Pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate – declaratie notariala autentificata din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere, nu i-a fost anulat sau suspendat, precum si documente din care sa rezulte resedinta în România.
9. Originalul permisului de conducere si traducerea legalizata a acestuia, în cazul permiselor de conducere obtinute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de România prin Decretul nr. 318/1980, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, daca se solicita obtinerea unor noi categorii/subcategorii;
10. Documente care sa faca dovada domiciliului sau resedintei în România, în cazul strainilor, ori a rezidentei normale sau a faptului ca se afla la studii în România pentru o perioada de cel putin 6 luni, în cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European;
11. Declaratie notariala din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat

ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

– cursantul se programeaza singur la ghiseul de pe str. Traian Vuia nr 157 cartier Someseni Cluj Napoca pentru Turda.

Cursantii care au domiciliul ori resedinta (flotant) in municipiul Turda sau judetul Cluj, se va prezenta pentru sustinerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV Cluj str. Traian Vuia nr 157 cartier Someseni Cluj Napoca, avand asupra sa dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care il va sustine in aceeasi zi.

♦ Dupa promovarea examenului teeoretic cursantul se va prezenta de indata la sediul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizeaza prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DRPCIV – MAI.

In situatia in care cursantul se programeaza personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV Cluj, scoala v-a putea asigura autovehiculul numai daca acesta nu este afectat altei activitati la data si in intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situatie in care scoala este exonerata de obligatia de a trimite autovehiculul scoala la examen.

♦ Scoala va realiza programarea la proba de traseu numai dupa promovarea probei teoretice.

Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, în poligon şi traseu. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp, şi conducerea motocicletei în traseu.

Formular de inscriere